Algemene voorwaarden

Artikel 1

De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden:

 • Afzeggen minimaal 24 uur van tevoren, anders wordt de les in rekening gebracht.
 • Betalingen dienen vooraf te geschieden.
 • Te laat verschijnen door de schuld van de klant, is voor rekening van de klant.
 • Rijlessen duren maximaal 60 minuten inclusief halen en brengen.
 • Als de rijschool een klant vergeet op te halen, heeft hij/zij recht op een gratis les.

Artikel 2

Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de wet Rij-onderricht Motorvoertuigen(WRM).

 • Zo heeft hij onder andere een geldig instructeur certificaat.
 • Je krijgt zoveel mogelijk rijles van dezelfde instructeur.
 • Je examen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR zijn aangevraagd.

Artikel 3

Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met bijlagen te sturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut.

 • Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad.Het kan echter ook gebeuren dat je examen door een andere auto van een eenzelfde of van een eenzelfde of van een gelijkwaardig type.
 • De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut.Dus je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen doen,koffie pauze houden of andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.
 • De rijschool heeft voor het geval iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk zijn een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

Artikel 4

Ook jij moet je aan enkele afspraken houden:

 • Zorg ervoor,dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat,wees er dan gerust op dat je instructeur altijd vijftien minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet,dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.

Artikel 5

Rij(her)examen. Stel dat jou examen niet doorgaat ,dan geldt het volgende:

 • Als je niet of te laat op je examen verschijnt  vanwege oorzaken die aan je toegerekend kunnen worden,dan moet je het nieuwe examen betalen.Je moet de kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan jouw school had doorgegeven.
 • Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat,omdat je niet de juiste,geldige documenten kon tonen(zoals het theorie certificaat), moet je de kosten van een nieuw examen zelf dragen.

Artikel 6

Annulering examen:

 • Stel je voor dat het rijexamen niet door gaat wegens slecht weer ,bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw.Dan hoef je het nieuwe examen
  niet zelf te betalen.De rijschool heeft dan wel het recht om aan de kosten van een rijles te berekenen.
 • Rijschool Du Soleil heeft een unieke service.In twee gevallen krijg je als je als het examen niet kunt (uit) rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen,plus een rijles van zestig minuten ,zonder iets hiervoor te hoeven betalen.Dit geldt:
  1. Als de lesauto door (bijvoorbeeld door onverwacht defect) niet tijdens het examen kan worden gebruikt en er is ook geen andere
   lesauto van het zelfde of van een gelijksoortig type voorhanden;
  2. Als de examinator de les auto afkeurt,omdat er iets niet in orde is ook geen andere lesauto van het zelfde of van een gelijksoortig type aanwezig.